[1]
Smilgienė, J. ir Jankutė, K. 2019. Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si). Jaunųjų mokslininkų darbai. 49, 2 (gruodž. 2019), 6-13. DOI:https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.233.