[1]
Kulikauskienė, K. 2020. Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo. Jaunųjų mokslininkų darbai. 50, 1 (birž. 2020), 14-22. DOI:https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.285.