(1)
Smilgienė, J.; Jankutė, K. Radviliškio X Ikimokyklinio Ugdymo įstaigos Pedagogių požiūris į Vaikų Elgesio kultūros ugdymą(si). JMD 2019, 49, 6-13.