(1)
Sutkutė, R. Islamofobija, Musulmonų Reprezentacija Ir Stereotipai Vakaruose Po 9/11 įvykių. JMD 2019, 49, 36-51.