(1)
Stoncelytė, R.; Masiliauskienė, E. Ankstyvojo amžiaus Vaikų Adaptaciją Ikimokyklinio Ugdymo įstaigoje Lemiantys Veiksniai (Kauno Miesto Atvejis). JMD 2019, 49, 29-35.