(1)
Grajauskas, L.; Jakutis, G.; Razmaitė, D. Šešių savaičių trukmės Pliometrinių šuolių Programos Poveikis jaunųjų krepšininkų Greitumui, Greitumo jėgai Ir Vikrumui. JMD 2019, 49, 14-19.