(1)
Kulikauskienė, K. Šiaulių Regiono Bibliotekų Paslaugų specialiųjų Poreikių Turintiems Vaikams Ir Jaunimui plėtojimas Siekiant Bibliotekų socialinės įtraukties Didinimo. JMD 2020, 50, 14-22.