Smilgienė, J., & Jankutė, K. (2019). Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si). Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(2), 6-13. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.233