Kudriavcevaitė, K., & Lenkauskaitė, J. (2019). Pedagogo kompetencijos ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinį intelektą. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(2), 20-28. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.236