Grajauskas, L., Jakutis, G., & Razmaitė, D. (2019). Šešių savaičių trukmės pliometrinių šuolių programos poveikis jaunųjų krepšininkų greitumui, greitumo jėgai ir vikrumui. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(2), 14-19. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.240