Kulikauskienė, K. (2020). Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 14-22. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.285