SMILGIENĖ, J.; JANKUTĖ, K. Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si). Jaunųjų mokslininkų darbai, v. 49, n. 2, p. 6-13, 18 gruodž. 2019.