KULIKAUSKIENĖ, K. Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo. Jaunųjų mokslininkų darbai, v. 50, n. 1, p. 14-22, 30 birž. 2020.