Smilgienė, Jurgita, ir Kristina Jankutė. 2019. „Radviliškio X Ikimokyklinio Ugdymo įstaigos Pedagogių požiūris į Vaikų Elgesio kultūros ugdymą(si)“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai 49 (2), 6-13. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.233.