Stoncelytė, Raimonda, ir Erika Masiliauskienė. 2019. „Ankstyvojo amžiaus Vaikų Adaptaciją Ikimokyklinio Ugdymo įstaigoje Lemiantys Veiksniai (Kauno Miesto Atvejis)“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai 49 (2), 29-35. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i2.237.