Kulikauskienė, Kristina. 2020. „Šiaulių Regiono Bibliotekų Paslaugų specialiųjų Poreikių Turintiems Vaikams Ir Jaunimui plėtojimas Siekiant Bibliotekų socialinės įtraukties Didinimo“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai 50 (1), 14-22. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.285.