Averlingis, Edvinas, Kazys Šleževičius, ir Jonas Roličius. 2017. „Supleišėjusių gelžbetoninių Sijų-sienučių įtempių skaičiavimas“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai 47 (1), 62-67. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.96.