Smilgienė, J. ir Jankutė, K. (2019) „Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si)“, Jaunųjų mokslininkų darbai, 49(2), p. 6-13. doi: 10.21277/jmd.v49i2.233.