Kudriavcevaitė, K. ir Lenkauskaitė, J. (2019) „Pedagogo kompetencijos ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinį intelektą“, Jaunųjų mokslininkų darbai, 49(2), p. 20-28. doi: 10.21277/jmd.v49i2.236.