Grajauskas, L., Jakutis, G. ir Razmaitė, D. (2019) „Šešių savaičių trukmės pliometrinių šuolių programos poveikis jaunųjų krepšininkų greitumui, greitumo jėgai ir vikrumui“, Jaunųjų mokslininkų darbai, 49(2), p. 14-19. doi: 10.21277/jmd.v49i2.240.