Kulikauskienė, K. (2020) „Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo“, Jaunųjų mokslininkų darbai, 50(1), p. 14-22. doi: 10.21277/jmd.v50i1.285.