[1]
J. Smilgienė ir K. Jankutė, „Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si)“, JMD, t. 49, nr. 2, p. 6-13, gruodž. 2019.