[1]
R. Stoncelytė ir E. Masiliauskienė, „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje lemiantys veiksniai (Kauno miesto atvejis)“, JMD, t. 49, nr. 2, p. 29-35, gruodž. 2019.