[1]
L. Grajauskas, G. Jakutis, ir D. Razmaitė, „Šešių savaičių trukmės pliometrinių šuolių programos poveikis jaunųjų krepšininkų greitumui, greitumo jėgai ir vikrumui“, JMD, t. 49, nr. 2, p. 14-19, gruodž. 2019.