[1]
K. Kulikauskienė, „Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo“, JMD, t. 50, nr. 1, p. 14-22, birž. 2020.