Smilgienė, J., ir K. Jankutė. „Radviliškio X Ikimokyklinio Ugdymo įstaigos Pedagogių požiūris į Vaikų Elgesio kultūros ugdymą(si)“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, T. 49, nr. 2, 2019 m.gruodžio, p. 6-13, doi:10.21277/jmd.v49i2.233.