Stoncelytė, R., ir E. Masiliauskienė. „Ankstyvojo amžiaus Vaikų Adaptaciją Ikimokyklinio Ugdymo įstaigoje Lemiantys Veiksniai (Kauno Miesto Atvejis)“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, T. 49, nr. 2, 2019 m.gruodžio, p. 29-35, doi:10.21277/jmd.v49i2.237.