Kulikauskienė, K. „Šiaulių Regiono Bibliotekų Paslaugų specialiųjų Poreikių Turintiems Vaikams Ir Jaunimui plėtojimas Siekiant Bibliotekų socialinės įtraukties Didinimo“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, T. 50, nr. 1, 2020 m.birželio, p. 14-22, doi:10.21277/jmd.v50i1.285.