Dinžíková, Iveta. „Specific Phrasemes With Ethnonyms and Their Study by Corpus Analysis“. Jaunųjų mokslininkų darbai 47, no. 2 (spalio 27, 2017): 18-25. žiūrėta birželio 1, 2020. https://journals.su.lt/jmd/article/view/157.