Kulikauskienė, Kristina. „Šiaulių Regiono Bibliotekų Paslaugų specialiųjų Poreikių Turintiems Vaikams Ir Jaunimui plėtojimas Siekiant Bibliotekų socialinės įtraukties Didinimo“. Jaunųjų mokslininkų darbai 50, no. 1 (birželio 30, 2020): 14-22. žiūrėta spalio 1, 2020. https://journals.su.lt/jmd/article/view/285.