Averlingis, Edvinas, Kazys Šleževičius, ir Jonas Roličius. „Supleišėjusių gelžbetoninių Sijų-sienučių įtempių skaičiavimas“. Jaunųjų mokslininkų darbai 47, no. 1 (liepos 3, 2017): 62-67. žiūrėta liepos 9, 2020. https://journals.su.lt/jmd/article/view/96.