1.
Smilgienė J, Jankutė K. Radviliškio X ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogių požiūris į vaikų elgesio kultūros ugdymą(si). JMD [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2020 m.birželio4 d.];49(2):6-13. Adresas: https://journals.su.lt/jmd/article/view/233