1.
Sutkutė R. Islamofobija, musulmonų reprezentacija ir stereotipai vakaruose po 9/11 įvykių. JMD [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2020 m.birželio4 d.];49(2):36-1. Adresas: https://journals.su.lt/jmd/article/view/234