1.
Stoncelytė R, Masiliauskienė E. Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje lemiantys veiksniai (Kauno miesto atvejis). JMD [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2020 m.birželio4 d.];49(2):29-5. Adresas: https://journals.su.lt/jmd/article/view/237