1.
Grajauskas L, Jakutis G, Razmaitė D. Šešių savaičių trukmės pliometrinių šuolių programos poveikis jaunųjų krepšininkų greitumui, greitumo jėgai ir vikrumui. JMD [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio18 d. [žiūrėta 2020 m.birželio4 d.];49(2):14-9. Adresas: https://journals.su.lt/jmd/article/view/240