1.
Kulikauskienė K. Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo. JMD [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio30 d. [žiūrėta 2020 m.spalio1 d.];50(1):14-2. Adresas: https://journals.su.lt/jmd/article/view/285