1.
Averlingis E, Šleževičius K, Roličius J. Supleišėjusių gelžbetoninių sijų-sienučių įtempių skaičiavimas. JMD [Prieiga per internetą]. 2017 m.liepos3 d. [žiūrėta 2020 m.liepos9 d.];47(1):62-7. Adresas: https://journals.su.lt/jmd/article/view/96