Leidinio „Socialiniai tyrimai/Social Research“ išskirtinumas tarp kitų analogiškos ar gretimos tematikos periodinių leidinių pasireiškia orientacija į originalių socialinių tyrimų rezultatus. Gerinant leidinio publikacijų kokybę orientuojamasi į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkų darbų. Reikalaujama straipsniuose cituoti daug naujausių užsienio mokslo šaltinių. Skatinamas tarpdiscipliniškumas: straipsniai dažnai pasižymi plačiomis vadybos ir administravimo bei ekonomikos mokslo krypčių įvairių šakų sąsajomis.

Leidinio periodiškumas. Leidžiami du numeriai per metus:
Pirmas numeris publikuojamas kovą (straipsnių pateikimo terminas iki sausio 1 d.).
Antras numeris – rugsėjį (straipsnių pateikimo terminas iki liepos 1 d.).

Kalba. Straipsniai leidinyje publikuojami tik anglų kalba, yra išsamios santraukos lietuvių arba kita užsienio kalba.

Duomenų bazės. Leidinys įeina į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, priklauso septynioms tarptautinėms duomenų bazėms:
Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
SocINDEX with Full Text: http://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.pdf
Sociology Source Ultimate: https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-coverage.pdf
SocINDEX: http://www.ebscohost.com/titleLists/snh-coverage.pdf
One Belt, One Road: https://www.ebscohost.com/titleLists/obo-coverage.htm

Atviros prieigos politika. Žurnalas leidžiamas atsižvelgiant į atvirosios prieigos principus, leidinys internete laisvai prieinamas mokslo ir plačiajai visuomenei. Skaitytojai gali nemokamai naudotis mokslinėmis publikacijomis.

Straipsnių recenzavimas. Visi straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų, vienas jų yra ne redakcinės kolegijos narys.

Mokestis. Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur.