REDAKTORIŲ KOLEGIJA:

Vyriausiasis redaktorius
Teodoras Tamošiūnas, prof. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva

Atsakingosios redaktorės:
Diana Cibulskienė, prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Vita Juknevičienė, dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva

Redaktoriai:
Jouke van Dijk, prof. dr. (ekonomika), Groningeno universitetas, Nyderlandai
Carol Ebdon, prof. dr. (vadyba), Nebraskos universitetas Omahoje, JAV
Marina Karpickaja, doc. dr. (ekonomika), Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinis universitetas, Baltarusija
Gediminas Merkys, prof. habil. dr. (sociologija), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Romana Provaznikova, doc. dr. (ekonomika), Pardubicių universitetas, Čekija
Gintaras Šaparnis, doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva

Mokslinė taryba:
Daiva Beržinskienė-Juozainienė, prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Artūras Blinstrubas, doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva    
Luca Giovanni Carlo Brusati, doc. dr. (vadyba), Udine valstybinis universitetas, Italija
Mark Cassell, prof. dr. (politikos mokslai), Kento valstybinis universitetas, JAV
Remigijus Čiegis, prof. habil. dr. (ekonomika), Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Milda Damkuvienė, doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva
Ivan Dimitrov, prof. dr. (vadyba), „Prof. d-r Asen Zlatarov“-Burgas universitetas, Bulgarija
Sebastian Jakubowski, doc. dr. (teisė), Vroclavo universitetas, Lenkija
Kenneth Kriz, prof. dr. (ekonomika), Vičitos valstybinis universitetas, JAV
Olga Molchanova, prof. dr. (vadyba), Maskvos Lomonosovo valstybinis universitetas, Rusija
Uroš Pinterič, doc. dr. (vadyba), Organizacijos studijų fakultetas, Novo Mesto, Slovėnija
Iveta Reinholde, doc. dr. (vadyba), Latvijos universitetas, Latvija
Irma Rybnikova, prof. dr. (vadyba), Hamo-Lipštato taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija
Vainius Smalskys, prof. dr. (vadyba), Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Włodzimierz Sroka, doc. habil. dr. (vadyba), Dombrova Gurniča universitetas, Lenkija
Diana Šaparnienė, prof. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva
Zita Tamašauskienė, prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Skaidrė Žičkienė, prof. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva