Pajamų nelygybės kitimą lemiančių veiksnių poveikio empirinių tyrimų analizė

  • Laura Diliuvienė Šiaulių universitetas
  • Zita Tamašauskienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai pajamų nelygybė, globalizacija, technologinė pažanga, finansializacija, darbo rinkos institucijos, gerovės valstybė

Santrauka

Straipsnyje analizuojami moksliniai tyrimai, kuriuose buvo vertintas skirtingų veiksnių poveikis pajamų nelygybės kitimui. Išskirtos penkios pagrindinės veiksnių grupės: globalizacijos, technologinės pažangos, finansializacijos, darbo rinkos institucijų ir gerovės valstybės. Aptariami veiksnių grupes sudarantys veiksniai ir juos atspindintys rodikliai, vertinamas jų poveikis pajamų nelygybės kitimui atskirose šalyse ar jų grupėse skirtingais laikotarpiais. Taip pat straipsnyje išskirti svarbiausi veiksniai, darantys įtaką pajamų nelygybei, ir veiksniai, dėl kurių poveikio labiausiai sutariama.

Paskelbtas
2019-12-31
Skiltis
Mokslo darbai