Šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos sampratų analogija

  • Rūta Sakalauskaitė Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
Prasminiai žodžiai šešėlinė ekonomika, oficialiai neapskaityta ekonomika, pogrindinė ekonomika, neformali ekonomika, nelegali ekonomika

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijų analogija. Kadangi tyrimuose tiek šešėlinės ekonomikos, tiek oficialiai neapskaitytos ekonomikos sampratos vartojamos tame pačiame kontekste, t. y. nagrinėjant įmonių nuslepiamą veiklą, straipsnyje gilinamasi į tai, ar šios sampratos yra tapačios. Koncepcijų panašumai ir skirtumai identifikuojami susisteminus šešėlinės ekonomikos rūšis bei oficialiai neapskaitytos ekonomikos sritis ir atlikus jų lyginamąją analizę. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjamos šešėlinės ekonomikos sampratos ir pateikiama straipsnio autorės šešėlinės ekonomikos koncepcija. Antroje straipsnio dalyje pristatoma oficialių statistikos institucijų naudojama oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcija. Trečioje dalyje atliekamas šešėlinės ekonomikos ir oficialiai neapskaitytos ekonomikos koncepcijų palyginimas.

Paskelbtas
2019-12-31
Skiltis
Mokslo darbai