Laikinojo įdarbinimo įmonės veiklos aplinkos analizė

  • Erika Meškienė Šiaulių universitetas
  • Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai laikinasis įdarbinimas, įmonė, vidiniai ir išoriniai veiksniai, konkurencinė aplinka

Santrauka

Straipsnyje išanalizuoti laikinojo įdarbinimo teoriniai ir teisiniai pagrindai, atlikta Šiaulių regione veikiančios laikinojo įdarbinimo įmonės veiklos analizė. Tyrimo tikslas – atskleisti veiksnius, lemiančius Šiaulių mieste ir regione veikiančios laikinojo įdarbinimo įmonės veiklos valdymą. Pateikta bendra įmonės charakteristika, išnagrinėti įmonės vidiniai ir išoriniai bendradarbiavimo su klientais (gamybos įmonėmis) veiksniai, teisinis veiklos reglamentavimas, atlikta įmonės veiklos galimybių ir grėsmių bei jų poveikio įmonės verslui tikimybinė analizė, penkių Šiaulių regione veikiančių laikinojo įdarbinimo įmonių konkurencinės aplinkos analizė.

Paskelbtas
2019-12-31
Skiltis
Mokslo darbai