Rizikos veiksnių valdymas medicinos turizmo organizacijose

  • Šarūnas Banevičius Mykolo Romerio universitetas
Prasminiai žodžiai rizikos valdymas, rizikos veiksniai, rizikos vertinimas, medicinos turizmas

Santrauka

Medicinos turizmo organizacijas galima vadinti kompleksinėmis sociotechninėmis organizacijomis, kurios veikia sudėtingoje dinaminėje aplinkoje. Todėl šios organizacijos yra veikiamos išorinių ir vidinių rizikos veiksnių, kuriuos reikia identifikuoti / analizuoti / vertinti / prioretizuoti ir valdyti. Šiame straipsnyje autorius sprendė problemą – kaip veiksmingai valdyti medicinos turizmo rizikos veiksnius. Analizuodamas mokslinę literatūrą autorius nustatė, kad užtikrinti sėkmingą rizikos valdymo procesą galima laikantis šio nuoseklumo: rizikos analizė; galimų nelaimingų įvykių / veiksnių numatymas; strateginis planavimas; kontrolės ir grįžtamojo ryšio užtikrinimas; rizikos profilio sudarymas, kurio metu visi galimi rizikos veiksniai yra klasifikuojami ir prioretizuojami.

Paskelbtas
2020-12-06
Skiltis
Mokslo darbai